Redactie en Taal
redactie en taal

Tekstcorrectie: taal

U hebt een tekst geschreven, maar over uw eigen taalfouten kijkt u over. Dat is voor iedereen zo. Ook constructiefouten in zinnen kunnen het de lezer erg moeilijk maken.

In elk geval wilt u professioneel overkomen in uw e-mails, websites en nieuwsbrieven.

Laat uw professionele teksten nalezen op taal door LienGteksten.


Stijl verbeteren

Tekstrevisie: stijl

Soms is het niet eenvoudig de juiste toon te vinden. Of het niet te moeilijk of net te simplistisch te maken.

Spreekt u de klant op de juiste manier aan? Formuleert u het niet te technisch? Hebt u teksten uit verschillende bronnen samengevoegd en valt dat een beetje op?

Laat de stijl van uw webteksten, brochures en dossiers nalezen en aanpassen door LienGteksten.

technical writing

Technisch schrijven

Handleidingen, productfiches, gebruikersinstructies… ze vereisen een ander soort taal.

Vaak is het voor uw ingenieurs of programmeurs ook niet eenvoudig het gebruik van een machine of een software eenvoudig en gebruikersgericht te beschrijven.

LienGteksten heeft ervaring met user experience design en met user manual writing. Laat het technische schrijfwerk dus over aan LienGteksten.


Transcriberen

Bij transcriberen gaat het erom de woorden van een video of ander geluidsbestand op papier te zetten. Letterlijk, met of zonder stopwoorden en foute constructies, volgens de afspraak.

LienGteksten transcribeert zeer efficient en correct, ook als het een mengeling van talen betreft.

LienGteksten kan transcripties maken in Nederlands, Frans, Italiaans en Engels.Stijl verbeteren

Proeflezen (proofreading)

Om te vermijden dat een vertaling of andere tekst nog taalfouten of constructiefouten bevat is een proeflezing vaak aangewezen.

Je ziet je eigen fouten niet meer staan.

Ook eerste lezingen van net geschreven boeken vallen onder proeflezen. Laat uw kersverse roman, autobiografie of uw technische uiteenzetting dus door LienGteksten proeflezen.


technical writing

Hertalen

LienGteksten maakt geen vertalingen, dat doen vertalers. Bij een vertaling komt het erop neer een tekst om te zetten in een andere taal en daarbij zo goed mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven.

Bij een hertaling zorgt een tekstschrijver ervoor dat de nieuwe tekst helemaal aangepast is aan het doelpubliek, dat de tekst eruitspringt en dat hij swingt.

Omdat het wel nodig is de oorspronkelijke tekst te begrijpen, doet LienGteksten hertalingen uit het Frans, Italiaans en Engels.

Dus?


LienGteksten is uw redacteur, tekstschrijver, proofreader, technical writer of webauteur.

 

Iedere tekstsoort of ieder thema kan LienGteksten doen. Neem contact op, dan bespreken we uw noden en bepalen we de prijs.


Contact me: info@liengteksten.be


Redactie en taal


Tekstrevisor gezocht?

U zoekt een redacteur voor uw professionele communicatie, uw nieuwsbrief of uw personeelsadvertenties? Iemand die de taalfouten uit uw tekst haalt? Of iemand die de structuur of de stijl van een tekst onder handen neemt?

LienGteksten leest uw teksten na en werkt ze af.

Tekstschrijver gezocht?

U hebt eigenlijk nood aan Iemand die teksten in uw plaats schrijft? Dan zoekt u een copywriter, of een tekstschrijver. LienGteksten bijvoorbeeld.

Na een briefing ga ik zelfstandig aan de slag en lever binnen de kortste tijd een fijne tekst af.

Webteksten schrijven?

Ook uw webteksten kunnen baat hebben bij goed schrijfwerk. LienGteksten schrijft en reviseert webteksten, en heeft zich verder gespecialiseerd in SEO tekstschrijven.